Thursday, March 24, 2011

OBJEKTIF

Thursday, March 24, 2011
1. Meningkatkan kualiti sahsiah pelajar dan kemenjadian murid.
2. Meningkatkan pengetahuan, pengalaman jati diri dan meminimakan salahlaku dalam kalangan pelajar.
3. Menggalakkan perubahan positif dalam diri pelajar dengan menjadikan pelajar lebih
berketerampilan mengikut potensi diri.
4. Menanamkan sifat patriotisme dan sosialisasi yang baik dalam diri setiap pelajar.

0 comments:

Post a Comment