Thursday, March 24, 2011

MATLAMAT

Thursday, March 24, 2011
1. Memastikan para pelajar memperolehi pengetahuan dan input optimum berkaitan sivik dan
kewarganegaraan.
2. Meningkatkan nilai jati diri para pelajar.
3. Memberi galakan kepada para pelajar untuk menonjolkan potensi diri yang positif
4. Memastikan hubungan baik antara guru-guru,ibu bapa, penjaga dan pelajar

0 comments:

Post a Comment