Thursday, March 24, 2011

MISI

Thursday, March 24, 2011
Panitia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan akan
1. Memastikan pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan cemerlang
2. Mewujudkan pembelajaran yang kundusif dengan memupuk sahsiah dan disiplin pelajar yang terpuji
3. Membina perhubungan yang telus dan kerjasama yang erat dengan pelajar

0 comments:

Post a Comment